برادلی کوپر

من یک طراح گرافیک و برنامه نویس وب هستم.
برای آشنایی با کارهای من میتوانید پورتفولیو من را مشاهده کنید.

مهارت های من - آخرین مهارت ها

استفاده حرفه ای از فوتوشاپ - 40%

40%

طراحی بسته بندی - 40%

90%

برند سازی - 40%

96%

طراحی وب - 40%

80%

طراحی وب - 40%

80%

تاریخچه مطالعات من - علایق و نرم افزارها

این تب های با محتوای آزمایشی پر شده اند اما شما میتوانید محتوای دلخواه خود را بر اساس نیاز در آنها قرار دهید. ادامه این نوشته کاملا آزمایشی بوده و برای پر کردن این تب به کار رفته است. این تب های با محتوای آزمایشی پر شده اند اما شما میتوانید محتوای دلخواه خود را بر اساس نیاز در آنها قرار دهید. ادامه این نوشته کاملا آزمایشی بوده و برای پر کردن این تب به کار رفته است. این تب های با محتوای آزمایشی پر شده اند اما شما میتوانید محتوای دلخواه خود را بر اساس نیاز در آنها قرار دهید. ادامه این نوشته کاملا آزمایشی بوده و برای پر کردن این تب به کار رفته است. این تب های با محتوای آزمایشی پر شده اند اما شما میتوانید محتوای دلخواه خود را بر اساس نیاز در آنها قرار دهید. ادامه این نوشته کاملا آزمایشی بوده و برای پر کردن این تب به کار رفته است.

این تب های با محتوای آزمایشی پر شده اند اما شما میتوانید محتوای دلخواه خود را بر اساس نیاز در آنها قرار دهید. ادامه این نوشته کاملا آزمایشی بوده و برای پر کردن این تب به کار رفته است.

این تب های با محتوای آزمایشی پر شده اند اما شما میتوانید محتوای دلخواه خود را بر اساس نیاز در آنها قرار دهید. ادامه این نوشته کاملا آزمایشی بوده و برای پر کردن این تب به کار رفته است.این تب های با محتوای آزمایشی پر شده اند اما شما میتوانید محتوای دلخواه خود را بر اساس نیاز در آنها قرار دهید. ادامه این نوشته کاملا آزمایشی بوده و برای پر کردن این تب به کار رفته است.

تاریخچه مطالعات من - کارهای مورد علاقه ام و نرم افزارهای مورد استفاده

 • دانشگاه محل تحصیل : MIT

 • تاریخ : 2003 تا 2007

 • اعتبار سنجی : سطح A

 • معرف ها : جان اسمیت

 • توضیحات :

توضیحات مورد نظر و لازم درباره محل تحصیل و مدرکی که کسب کرده اید را در اینجا بنویسید. ادامه این نوشته صرفا محتوای آزمایشی برای پر کرد این بخش خواهد. بود. این بخش را میتوانید با محتوای دلخواه خود پر کرده و به دلخواه خود ادامه دهید. استایل مورد نظر شما هم قابل اضافه کردن به این بخش خواهد بود.

 • دانشگاه محل تحصیل : MIT

 • تاریخ : 2003 تا 2007

 • اعتبار سنجی : سطح A

 • معرف ها : جان اسمیت

 • توضیحات :

توضیحات مورد نظر و لازم درباره محل تحصیل و مدرکی که کسب کرده اید را در اینجا بنویسید. ادامه این نوشته صرفا محتوای آزمایشی برای پر کرد این بخش خواهد. بود. این بخش را میتوانید با محتوای دلخواه خود پر کرده و به دلخواه خود ادامه دهید. استایل مورد نظر شما هم قابل اضافه کردن به این بخش خواهد بود.

 • دانشگاه محل تحصیل : MIT

 • تاریخ : 2003 تا 2007

 • اعتبار سنجی : سطح A

 • معرف ها : جان اسمیت

 • توضیحات :

توضیحات مورد نظر و لازم درباره محل تحصیل و مدرکی که کسب کرده اید را در اینجا بنویسید. ادامه این نوشته صرفا محتوای آزمایشی برای پر کرد این بخش خواهد. بود. این بخش را میتوانید با محتوای دلخواه خود پر کرده و به دلخواه خود ادامه دهید. استایل مورد نظر شما هم قابل اضافه کردن به این بخش خواهد بود.

سرویس ها - سرویس های طراحی