دکتر محمد رضا ایزدیان

دکتر محمد رضا ایزدیان | Dr Mohammad Reza Izadian

مشاور و مدیرت توسعه تجاری | Advisor & Business Development
جستجوی پروژه های انجام شده

پروژه های آنلاین | Online Projects

وب سایت ها ٬ سیستمهای اتوماسیون و نرم افزارهای کنترلی
CRM , CMS , ERP

طراحی مدل های کسب و کار | BUSINESS DEVELOPMENT

دیجیتال مارکتینگ ٬ فروشکاه های آنلاین و راه کارهای تبلیغات
افزایش آمار فروش و بازدهی طرح های توجیهی‏